Atbalsts Zemgales un Sēlijas mazākumtautību organizācijām

Atbalsts Zemgales un Sēlijas mazākumtautību organizācijām

14. decembris, 2022

Aicinām visas Zemgales un Sēlijas nacionālo kultūru organizācijas pieteikties savas darbības attīstības nepieciešamajam atbalstam, kā arī aktīvi iesaistīties kultūras pasākumu plānošanā, piedalīties dažāda veida apmācībās, kopīgu materiālu izstrādē un pētījumā organizāciju vajadzību apzināšanai.

Ar šo atbalsta programmu Zemgales NVO Centrs vēlas spēcināt Zemgales un Sēlijas mazākumtautību organizācijas, izcelt sasniegumus, ļaut jēgpilni pilnveidoties un motivēt savstarpēji aktīvi sadarboties, lai vairotu kopīgos ieguvumus!

Zemgales - Sēlijas reģiona mazākumtautības organizācijām ir pieejams sekojošs atbalsts:

 • finansējums materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, sk. tehniskais aprīkojums, noma, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegāde, info lapas vai mājas lapas izveide, u.c. izmaksas;
 • finansējums mazākumtautību kultūras pasākuma, t.sk. ,piemērām, meistarklašu organizēšanai dažādām mērķauditorijām;
 • apmācības - digitālo prasmju apguve, projektu vadība, valodu kursi u.c..

Papildus visām organizācijām, kuras vēlas iegūt atbalstu ir jāiesaistās:

 • Mazākumtautību nevalstisko organizāciju biedru aptaujā un tematiskās fokusgrupu diskusijās, organizāciju vajadzību apzināšanai, aktivitāšu turpmākās darbības plānošanai un stratēģiju izstrādei;
 • Materiālu un izdevumu par mazākumtautību organizācijām izveide.

Ideju īstenošanas laiks ir no 2023.gada 23.janvāra līdz 30. jūnijam.

Prioritāri tiks atbalstītas biedrības, kuras:

 • plāno vai ir nodrošinājušas publiski pieejamu informāciju par savas biedrības darbību;
 • projekta īstenošanas ietvaros plāno jēgpilnu sadarbību ar citām ārpus savas darbības pilsētas/novada mazākumtautību NVO;
 • pasākumu plānošanā un organizēšanā iesaistīs jauniešus.

Ideju pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 16.janvārim tiešsaistes formā sekojošā vietnē https://ej.uz/NVO_atbalsts .

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Aktivitāte tiek organizēta biedrības "Zemgales NVO centrs " projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Zemgales reģionā", 2022. - 2023.gada ietvaros.
LOGO_rinda_KM

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.