Brīvprātīgais darbs ar notiesātajām personām

Brīvprātīgais darbs ar notiesātajām personām

9. janvāris, 2019

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā. Tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.

Ja esi aktīvs, sociāli atbildīgs un vēlies piedalīties likumpārkāpumu novēršanā, aicinām Tevi pieteikties darbam ar notiesātajām personām!

Brīvprātīgā darbu iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzījuma. Iesaistoties brīvprātīgo darbā ar likumpārkāpējiem, Tu sekmēsi sabiedrības drošību.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS IESLODZĪJUMA VIETĀ

Brīvprātīgie sadarbībā ar ieslodzījuma vietu personālu 
sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās. Viņi dalās 
ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem, 
veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem. 
Jomas, kurās nepieciešams sabiedrības atbalsts: 

 • lietderīga brīvā laika pavadīšana;
 • Sports;
 • darbs ar notiesāto ģimenēm;
 • notiesāto personu sociālo un darba prasmju attīstīšana

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu 
un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir 
ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. 
Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un 
paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina 
likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  
Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, 
palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

ATBILDĪGUMA UN ATBALSTA APĻI

Atbildīguma un atbalsta apļi ir efektīvs, pierādījumos balstīts 
brīvprātīgā darba veids, kas paredzēts bīstamu, vardarbīgu
noziegumu novēršanai. Vienā aplī darbojas 3 -5 sagatavoti 
brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar bijušo likumpārkāpēju (aizbilstamo),
mudinot pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības
izjūtu un palīdzot risināt situācijas, kas varētu mudināt uz jaunu 
likumpārkāpuma izdarīšanu. 

Prasības brīvprātīgajam:

 • prasme patstāvīgi plānot savu laiku;
 • augsta atbildības izjūta;
 • vismaz 18 gadu vecums;
 • gatavība sniegt atbalstu likumpārkāpumus izdarījušām personām

Brīvprātīgā ieguvumi:

 • kriminālās justīcijas speciālistu vadītas mācības;
 • pastāvīgs nozares profesionāļu atbalsts brīvprātīgā pienākumu veikšanā;
 • zināšanu paplašināšana par valsts pārvaldes darbu;
 • iespēja dalīties ar savām zināšanām un prasmēm;
 • pieredze atbalsta pasākumu organizēšanā sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.

 

INFORMĀCIJAI:

www.ievp.gov.lv
www.vpd.gov.lv

PIESAKIES, AIZPILDOT ANEKTU: 
http://www.ievp.gov.lv/index.php/brivpratigais-darbs

Kontaktpersona:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Klientu ģimeņu saišu stiprināšanas un brīvprātīgā darba attīstības bloka vadītājs Jānis Nicmanis
E-pasts: janis.nicmanis@ievp.gov.lv 
Tālrunis: +371 28817390

Par iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā Atbildīguma un atbalsta apļos lūdzam sazināties ar Valsts probācijas dienesta Probāciju programmu nodaļas vecāko referenti Kristiānu Lapiņu
E-pasts: kristiana.lapina@vpd.gov.lv
Tālrunis: +371 67244845
Mob.t. +371 28649411

Ieslodzījumu vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada decembris - 2022. gada decembris.

Pauls J.

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.