Ciktāl patērētājs ir tiesīgs lietot preci atteikuma tiesību periodā?

Ciktāl patērētājs ir tiesīgs lietot preci atteikuma tiesību periodā?

29. jūlijs, 2021

Patērētāji arvien biežāk izmanto iespēju iegādāties preces un pakalpojumus internetā un likumsakarīgi, ka pieaug gan atteikuma tiesību izmantošanas gadījumu skaits, gan arī ar to saistītu strīdu skaits. Daļa no šiem strīdiem rodas sakarā ar preču lietošanu 14-dienu garajā atteikuma tiesību periodā - gan jautājumā par to ciktāl patērētajam ir atļauts lietot preci, gan saistībā ar atteikuma tiesību zaudēšanu. Ko par to saka likums?

Parasti patērētājs ir tiesīgs izmēģināt preci, bet ne vairāk, kā tas būtu atļauts darīt veikalā

Neskaitot dažus izņēmumus (sk. zemāk), likums nepārprotami piešķir patērētājam tiesības izmēģināt preci atteikuma tiesību periodā. Tomēr, likums arī uzliek patērētājam atbildību par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis tās rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Tas nozīmē, ka:

 • no vienas puses, tirgotājiem, kuri nodarbojas ar distances tirdzniecību ir jārēķinās ar to, ka patērētāji izmēģinās saņemtās preces un ar nepieciešamību veikt darbības atpakaļ saņemto preču sakārtošanai pirms pārdošanas nākamajam patērētājam, piemēram, tīrīšanu un/vai dezinfekciju;
 • no otrās puses, jau saņemot preci, patērētājam jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jāatceras, ka pēc atteikumu tiesību izmantošanas un preces atdošanas atpakaļ, tirgotājs šo preci mēģinās pārdot atkal citam patērētājam. Lai nesamazinātu preces vērtību un neradītu tirgotājam nevajadzīgus izdevumus, likums ļauj patērētājam izmantot preci atteikuma tiesību termiņa laikā preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai tiktāl, ciktāl to būtu atļauts darīt parastajā veikalā.

Uzmanību! Preču izmantošana lielākā apjomā, nekā tas būtu atļauts parastajā veikalā neatņem patērētājam iespēju izmantot atteikuma tiesības, tomēr tas dod tirgotājam tiesības prasīt patērētājam zaudējumu atlīdzību par preces vērtības samazināšanos.

Lai izvairītos no zaudējumiem, iesakām patērētājiem, kuri pieļauj iespēju izmantot atteikuma tiesības, izrādīt pienācīgu rūpību, piemēram:

 • atvērt preces iepakojumu akurāti, lieki to nebojājot;
 • apdomāt ciktāl preci būtu atļauts izmantot parastajā veikalā un nepārkāpt šo robežu;
 • pirms preces sūtīšanas atpakaļ, pārbaudīt vai iepakojumā salikti visi piederumi, instrukcijas un tml., kas bija piegādes brīdī.

Dažos gadījumos patērētājs, atverot iepakojumu, zaudē atteikuma tiesības

Patērētājiem ir jāņem vērā, ka atsevišķos izņēmuma gadījumos preču izmēģināšana novedīs pie atteikuma tiesību zaudēšanas. Tas notiks, ja:

 1. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 2. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Teiktais nozīmē, ka patērētājam ir atteikuma tiesības ir tikai līdz brīdim, kad augstāk minēto preču iepakojums tiek atvērts.

Sakarā ar to, ka praksē tirgotāji nereti piemēro izņēmumu attiecībā uz veselības un higiēnas apsvērumiem nepamatoti, nepieciešams atgādināt, ka atbilstoši Eiropas Savienības tiesas spriedumam, šis izņēmums attiecas tikai uz precēm:

 • kuras pēc sava rakstura ir tādas, kuras veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ un
 • kuru iepakojums atbilst mērķim, ņemot vērā veselības aizsardzības un higiēnas apsvērumus.

Ja iegādāta prece ir nekvalitatīva

Nereti rodas arī situācijas, kad patērētājs izmēģinājis preci un sācis to lietot, vēl atteikuma tiesību periodā konstatē, ka prece ir nekvalitatīva.

Šajā gadījumā patērētājam ir iespēja izvēlēties:

 • izmantot atteikuma tiesības vai
 • izmantot tiesības neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā.

Abiem risinājumiem ir gan savas priekšrocības, gan ari savi trūkumi.

Atteikuma tiesību izmantošana ir nedaudz vienkāršāka, bet patērētājam nāksies segt preces atpakaļsūtīšanas izdevumus un jāuzņemas risks, ka nāksies kompensēt preces vērtības samazināšanos, ja prece tika lietota pārmērīgi (sk. augstāk).

Izmantojot savas tiesības preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā patērētājam nevarēs uzreiz atcelt pasūtījumu un prasīt naudas atmaksu - vispirms viņam iespēja pēc savas izvēles prasīt trūkuma novēršanu vai preces apmaiņu pret jaunu bez maksas. Tomēr neatbilstības gadījumā preces nosūtīšana atpakaļ notiek uz tirgotāja rēķina, kā arī patērētājam nevar likt maksāt par preces vērtības samazināšanos.

Tas, kuru iespēju patērētājam būs izdevīgāk izvēlēties ir atkarīgs no konkrētas lietas apstākļiem, tādēļ neskaidrību gadījumā aicinām konsultēties ar Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālistiem.


Papildus informācija: www.pateretajs.lv
Nepieciešama palīdzība?
Jautā konsultantam: https://www.pateretajs.lv/index.php/lv/kontakti-rekviziti/konsultanti-reionos

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.