''Erasmus+'' jaunatnes jomas projektiem 2023.gadā pieejami vairāk nekā 5 miljoni eiro

''Erasmus+'' jaunatnes jomas projektiem 2023.gadā pieejami vairāk nekā 5 miljoni eiro

20. decembris, 2022

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2023. gada programmas ''Erasmus+'' projektu konkursus. To ietvaros programmas ''Erasmus+'' jaunatnes jomas projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai būs pieejami teju 5.5 miljoni eiro. Organizācijas un jaunieši varēs īstenot jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jaunatnes līdzdalības, ''DiscoverEU'' iekļaušanas, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektus.

Papildu 2023. gada ''Erasmus+'' vadlīnijās uzsvars ir vērsts uz līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanu, Krievijas iebrukuma Ukrainā sociāli ekonomiskās ietekmes mazināšanu, kā arī mobilitātes projektu, kas veicina to cilvēku integrāciju, kuri bēg no kara Ukrainā, atbalstīšanu. Tāpat, salīdzinot ar 2022. gadu, palielinātas individuālā atbalsta likmes dienā uz vienu cilvēku:

 • jauniešu apmaiņas projektos no 34 eiro uz 38 eiro;
 • jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos no 59 eiro uz 66 eiro;
 • jaunatnes līdzdalības projektos no 34 eiro uz 38 eiro;
 • ''DiscoverEU'' iekļaušanas projektos no 62 eiro uz 70 eiro.

Pieteikšanās

JSPA informē, ka 2023. gadā nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas, sociālie uzņēmumi, u.c. kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā, projektus varēs iesniegt šādos termiņos:

 • līdz 23.februāra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, ''DiscoverEU'' iekļaušanas projektu un ''Erasmus+'' akreditācijas ikgadējās dotācijas pieprasījumus);
 • līdz 22.marta plkst. 13:00 pēc Latvijas laika (sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektus);
 • līdz 4.oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika (jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, ''DiscoverEU'' iekļaušanas, sadarbības partnerības  un maza mēroga partnerības projektus).

Visi, kas vēlas īstenot programmas ''Erasmus+'' jaunatnes jomas projektus, to pieteikumu un ikgadējo finansējuma pieprasījumu var iesniegt elektroniski vienotajā ''Erasmus+'' un ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' platformā.

Pieejamais finansējums
 1. februāra projektu konkursā programmas ''Erasmus+'' jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 1 907 056.73 eiro:
 • 940 973.27 eiro mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti);
 • 661 224.46 eiro ''Erasmus+'' akreditācijas finansējuma pieprasījumiem;
 • 245 423.50 eiro jaunatnes līdzdalības projektiem;
 • 59 435.50 eiro ''DiscoverEU'' iekļaušanas projektiem.

Detalizēti finansējuma sadalījuma principi ''Erasmus+'' akreditācijai pieejami JSPA tīmekļa vietnē.

 1. marta projektu konkursā programmas ''Erasmus+'' jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 920 993.00 eiro:
 • 750 082.50 eiro sadarbības partnerības projektiem;
 • 170 910.50 eiro maza mēroga partnerības projektiem.

Informatīvi atbalsta pasākumi

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem, JSPA 2023.gada sākumā organizēs informatīvos seminārus par programmas ''Erasmus+'' projektiem:

 • janvārī plkst. 13.00-14.30 atklāšanas pasākums "Iespējas jauniešiem" (kopējās prioritātes, jauniešu apmaiņa, jauniešu līdzdalība un solidaritātes projekti);
 • janvārī plkst. 11.00-12.30 atklāšanas pasākums "Iespējas organizācijām" (kopējās prioritātes, jaunatnes darbinieku mobilitāte, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projekti);
 • janvārī plkst. 13.00-14.30 "Iespējas organizācijām" (brīvprātīgais darbs, kvalitātes zīme un ''DiscoverEU'' iekļaušanas projekti).

Atklāšanas pasākumiem nepieciešams iepriekš reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu. Semināra tiešraidi būs iespējams vērot arī JSPA Facebook kontā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ES programmas ''Erasmus+'' nodaļas vecākajiem ekspertiem.

 

Papildu informācija

Par ''Erasmus+'' jaunatnes programmu

''Erasmus+'' jaunatnes programmas jaunais periods ilgst no 2021. –  2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas ''Erasmus+'' ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmā ir iespējams īstenot projektus 2. pamatdarbībās - ''Mācību mobilitāte jaunatnes jomā'' un ''Partnerības sadarbībai''.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas ''Erasmus+'' īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+''. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmusplus.lv.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: ''Erasmus+''; ''Eiropas Solidaritātes korpuss'', Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem ''Eurodesk'', ''eTwinning'', Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu ''PROTI un DARI!''. JSPA regulāri papildina informāciju par vietēja un starptautiska mēroga mācībām un citām pilnveidošanās iespējām, aktuālos jaunumus publicējot tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv.

Informācijas avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.