Iesaisties plānošanas dokumentu izstrādē!

Iesaisties plānošanas dokumentu izstrādē!

29. marts, 2021

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas novads un Ozolnieku novads) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties, piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujās;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • izstrādātās dokumentu 1. redakcijas publiskajā apspriešanā.

Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānošanas dokumentu 1. redakcijas izstrādei plānots 2021. gada pavasarī, un Covid-19 ierobežojumu dēļ darbu paredzēts organizēt attālināti kādā no tiešsaistes programmām. Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizē savas teritorijas iedzīvotājiem.

Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 • "KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS"
 • "UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS"
 • "SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA" 
 • "KVALITATĪVA DZĪVES VIDE" 
 • "VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA" 
 • "ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA"

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās. Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām:

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji līdz 2021. gada 31. martam iesniedz pieteikumu, nosūtot to pa e-pastu anita.straume@dome.jelgava.lv, norādot savu kontaktinformāciju, vēlamo tematisko darba grupu un pamatojumu dalībai. (Personas dati tiks izmantoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tikai dalības identificēšanai darba grupās.)

Kontaktinformācija dalībai tematiskajā darba grupā:

 • vārds, uzvārds;
 • e-pasts;
 • tālruņa numurs;
 • izvēlētā tematiskā darba grupa;
 • pārstāvniecība (NVO, uzņēmums, cita institūcija);
 • pamatojums dalībai izvēlētajā tematiskajā darba grupā.

Jelgavas pilsētas pašvaldība par konkrētajiem tematisko darba grupu norises laikiem paziņos atsevišķi pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos pēc interesentu informācijas apkopošanas.

2. Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības iedzīvotāji līdz 2021. gada 9. aprīlim reģistrējas elektroniski: forms.gle/UVFcgtCXHfN1ZK91A

Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības kopīgi organizēto tematisko darba grupu attālināto diskusiju laiki jau pieejami sociālajos tīklos un pašvaldību mājaslapās:

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu anita.straume@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv.

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

Vairāk informācijas šeit.

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.