Iespēja piedalīties projektu konkursā bērnu ar invalidittāti atbalstam

Iespēja piedalīties projektu konkursā bērnu ar invalidittāti atbalstam

6. janvāris, 2020

Aicinām biedrības un nodibinājumus pieteikties ES fondu finansējumam, lai sniegtu pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm.

Projektu īstenotājiem viena projekta ietvaros būs pieejams līdz 206 750 eiro liels finansējums, lai sniegtu atbalstu - sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus minimāli 6 un maksimāli 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte (vai vairāk, ja netiek pārsniegts maksimālais finansējums uz vienu bērnu 4 135 eur),  un viņu ģimenēm.

Tie ietver sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra, sociālās aprūpes un ''atelpas brīža'' jeb īslaicīgās aprūpes pakalpojumus ar sniegšanas ilgumu līdz 12 mēnešiem un kopējo projekta īstenošana ilgumu līdz 18 mēnešiem. Tāpat projekta ietvaros finansējums paredzēts biedrību un nodibinājumu materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei/nomai un speciālistu apmācību /supervīziju nodrošināšanai.

Programmas mērķu īstenošanai kopumā no ESF un valsts budžeta paredzēti gandrīz  3,1 miljona eiro apmērā. Projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 15% - no valsts budžeta līdzekļiem.

Atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" ietvaros.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) biedrību un nodibinājumu projektu iesniegumus atklātajā projektu atlasē pieņems no 2019.gada 30. decembra līdz 2020. gada 2. martam.

Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija (t.sk. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.3,. pasākuma īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi) pieejama CFLA mājaslapā https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-2-2-3-u-2.

Attēls: Myriam Zilles no Pixabay.

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.