Iespēja piesaistīt un apmācīt savai NVO jaunu darbinieku!

Iespēja piesaistīt un apmācīt savai NVO jaunu darbinieku!

14. jūnijs, 2022

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā piesaistīt jauniešus vai bezdarbniekus ar invaliditāti darbam nepieciešamo iemaņu attīstībai NVO sektorā. 

Pasākuma mērķis - nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Dalībnieki:

 • bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) arī studenti - dalība 6 mēneši
 • vai bezdarbnieki ar invaliditāti - dalība 12 mēneši.

Nosacījumi:

 • Biedrība ar dalībnieku slēdz Dalības līgumu, kas nav darba līgums, jo netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības;
 • Biedrība nodarbina dalībnieku piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras stundas dienā un izmaksā stipendiju par iepriekšējo mēnesi 15 euro dienā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī;
 • Biedrība iesniedz atskaiti un rēķinu NVA;
 • NVA nodrošina maksājuma veikšanu atbilstoši iesniegtajām atskaitēm;
 • Piešķir dotāciju darba vadītājam 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu līdz diviem mēnešiem.
Vairāk informācijas šeit.

Foto: Pixabay

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.