INTERREG: pirmie projektu pieteikumu konkursu iesniegšanas termiņi jau klāt

INTERREG: pirmie projektu pieteikumu konkursu iesniegšanas termiņi jau klāt

25. marts, 2022

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam 


Pirmais projektu pieteikumu konkursa iesniegšanas termiņs 2022.gada 31.marts. 

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:
 1. Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība;
 2. Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošana;
 3. Pieejams un iekļaujošs darba tirgus;
 4. Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem.
Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.
 
Programmas teritorija ietver 27 reģionus 4 valstīs: Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.
Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 126,7 miljoni euro


Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam


Projektus var iesniegt līdz 2022.gada 30.martam maziem projektiem un līdz 26.aprīlim – pamatprojektiem
. Programmas mērķis ir ar starptautiskas  sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Programmas tematiskie virzieni:

 1. Inovatīvas sabiedrības (innovative societies)
 2. Ūdens viedas sabiedrības (water-smart societies)
 3. Klimata neitrālas sabiedrības (climate-neutral societies)
 4. Sadarbības pārvaldība (cooperation governance)

Programmas īstenošanā būtiski šādi elementi:

 • atbalsts pārejai uz videi draudzīgāku un noturīgāku sabiedrību un ekonomiku;
 • orientācija uz klientu, lai publiskās iestādes spētu nodrošināt mērķa grupu (piemēram, uzņēmumu un kopienas) vajadzības;
 • zināšanu pārnese un spēju veidošana, lai sekmētu sabiedrības informētību un uzvedības maiņu.

Programmā plānots atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.

Kopējais ERAF finansējums programmai ir 250,9 miljoni euroKASSI - 8,8 miljoni euro.

Vairāk informācijas šeit: https://www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/2021-2027gada-periods/interreg-baltijas-juras-regiona-programma/

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.