Meklēšanas rezultāti

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Lasīt vairāk 19. jūlijs, 2018
Izceļot līdzcilvēku labos darbus, aicinām pieteikt pretendentus balvai ''Cilvēka izaugsmei''

Izceļot līdzcilvēku labos darbus, aicinām pieteikt pretendentus balvai ''Cilvēka izaugsmei''

17. aprīlis, 2020

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā izsludina pieteikšanos balvu konkursam Cilvēka izaugsmei, kurā tiek godināti cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kas ir atraduši veidus, kā palīdzēt citiem, kas nonākuši grūtībās, celt apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti un Latvijas labklājību – mēs vēlamies pateikties par viņu nesavtīgo ieguldījumu sabiedrības labā un dalīties ar šiem labajiem darbiem plašāk.

Šogad jau septīto reizi teiksim īpašu Paldies tiem cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem, kuru pasaules uztveres un darba pamatā ir vairot labo, attīstīt ko jaunu, veicināt cilvēku un Latvijas izaugsmi. Sešu gadu laikā esam pasnieguši jau 24 balvas, izgaismojot cilvēku un organizāciju labos darbus. Balvu laureātu vidū ir bijušas tādas personas kā Līga Uzulniece, ''Eņģeļa pasts'' izveidotāja; Māris Ceirulis, Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs, Vita Kalniņa, ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centra LĪNA vadītāja; Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, Swedbank Latvia u.c. pašaizliedzīgi cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kam rūp sabiedriskais labums. Ar visiem konkursa laureātiem iespējams iepazīties arī konkursa oficiālajā mājas lapā www.cilvekaizaugsme.lv.

''Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai ir pagodinājums arī šogad atbalstīt ''Balvu Cilvēka izaugsmei''. Mēs esam pateicīgi Latvijas Pilsoniskajai aliansei par darbu, organizējot balvu konkursu, kas godina latviešus, kuri sabiedrībā rada pārmaiņas. Šis ir īpaši svarīgs laiks, lai izceltu apbrīnojamo darbu, ko veic Latvijas iedzīvotāji, kas kalpo līdzcilvēkiem un nostāda sabiedrības vajadzības pāri savām. Tāpēc aicinu ikvienu izvirzīt cilvēkus vai organizācijas, kas būtu šo balvu pelnījušas'', saka ASV vēstnieks Latvijā Džons L. Kārvails.

Arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga rosina izcelt Latvijas iedzīvotāju labos darbus un iniciatīvas: ''Latvijas lielākā bagātība ir tās cilvēki, par ko varam pārliecināties ik dienu – nepieciešams tikai atrauties no ikdienas steigas, palūkoties apkārt un esmu pārliecināta, ka ieraudzīsiet sev tuvumā kādu cilvēku, organizāciju vai uzņēmumu, kas ar savu darbu ir palīdzējis līdzcilvēkiem, padarot to dzīves kvalitāti daudz labāku. Pateicoties šādiem cilvēkiem jau septīto gadu īstenojam iniciatīvu ''Balva Cilvēka izaugsmei'', lai varam izcelt labo, kas notiek mums blakus un pateiktu īpašu paldies tiem līdzcilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi darbojoties ir padarījuši Latviju par vēl labāku vietu, kur dzīvot.''

Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt četrās kategorijās:

 • Par sociālo atbildību - par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.
 • Par izcilu ieguldījumu izglītībā - par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.
 • Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā - par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
 • Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē - par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.

Pieteikums balvu konkursam tiek iesniegts elektroniski, aizpildot anketu: https://ej.uz/5wbz līdz 2020. gada 15.jūnijam, iekļaujot informāciju par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un rezultātu.

Pēc anketu apkopošanas, žūrija izvērtēs saņemtos pieteikumus un 24. septembrī svinīgā ceremonijā notiks konkursa uzvarētāju apbalvošana - katrs balvas laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru „Asns” un  goda diplomu.

Par balvu ''Cilvēka izaugsmei Latvijā''

Balva „Cilvēka izaugsmei” tika dibināta 2014.gadā ar mērķi akcentēt cilvēka izaugsmi jeb tautas attīstību (Human development), lai atbildētu uz negatīvām demogrāfiskām tendencēm, kā, piemēram, iedzīvotāju skaita sarukums, augsta ienākumu nevienlīdzība, pazemināts iedzīvotāju veselības stāvoklis un augsts bērnu institucionālās aprūpes īpatsvars. Balvas mērķis ir sekmēt iniciatīvas, kas palīdz mazināt nevienlīdzību un veicina cilvēka izaugsmi. Sīkāk: www.cilvekaizaugsme.lv; Facebook lapa – Balva Cilvēka izaugsmei.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga, bezpeļņas nevalstiskā jumta organizācija, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 126 biedrus, kas kopumā sastāda aptuveni 70 000 privātpersonas. Sīkāka informācija: www.nvo.lv

Par ASV Vēstniecību Latvijā

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Rīgā ir ASV diplomātiskā pārstāvniecība Latvijā. ASV vēstnieka Džona L. Kārvaila vadībā vēstniecība skaidro un pārstāv ASV valdības un tās pilsoņu pozīciju par divpusējiem un daudzpusējiem politikas, ekonomikas un sociālajiem jautājumiem, strādā, lai nodrošinātu drošību un labklājību ASV pilsoņiem Latvijā, izsniedz vīzas Latvijas un citu valstu pilsoņiem un veicina kultūras un izglītības apmaiņu starp ASV un Latviju. Vēstniecība arī veicina ASV eksportu uz Latviju, atbalsta atvērtos tirgus un palīdz ASV uzņēmumiem darboties Latvijā un Eiropas Savienībā.

Papildus informācijai:
Anita Urkauska
Sabiedrisko attiecību vadītāja,
Latvijas Pilsoniskā alianse, 
tālrunis: 24245580,
e-pasts: anita.urkauska@nvo.lv

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.