Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Jelgavā un Bauskā

25. marts, 2022

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros. Iniciatīvu konkurss tiek organizēts, lai motivētu jauniešus turpināt izglītības procesu, veidot aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē ārpus formālās izglītības, veicināt bērnu un jauniešu labsajūtu izglītības iestādēs un ģimenēs un novērstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.

Realizējamo projektu mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie no l. līdz 4. kursam, kuri pakļauti prieklaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem. 

Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. Projekta ietvaros Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piešķirts finansējums trīs projektu realizācijai, Bauskas novada pašvaldībai - divu projektu realizācijai. 

Jāmin, ka, lai sasniegtu projekta mērķus, vismaz 10 procentiem no projektā iesaistītajiem skolēniem un jauniešiem ir jābūt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupā.


Informācija interesentiem no Jelgavas valspilsētas 

Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa pieteikumi līdz 4. aprīlim jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas izglītības pārvalde", Svētes ielā 22, 204. kabinetā pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17, savukārt piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30 ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 12 līdz 13.

Papildu informācijai par projektu pieteikumu iesniegšanu aicinām sazināties ar Jelgavas izglītības pārvaldes galveno speciālisti Līviju Vilcāni pa tālruni 63012464 vai pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" jaunatnes lietu speciālisti Linda Voveri pa tālruni 63005527, kā arī iestāžu projekta koordinatoriem Jelgavas skolās,

Vairāk informācijas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā šeit.


Informācija interesentiem no Bauskas novada

Projekti iesniedzami līdz 29.aprilim.                                  

Projektus var iesniegt:

 • personīgi Bauskas novada domē, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,
 • pasta sūtījumā, adresējot Bauskas novada domei, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,
 • elektroniski, parakstītu ar elektronisko parakstu sūtot e-pastā: pasts@bauska.lv.

Papildu informācija:
Līga Briģe, Jaunatnes nodaļas vadītāja,
Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments
Tālrunis: 25679965
E-pasts: liga.brige@bauska.lv

Vairāk informācijas Bauskas novada mājas lapā šeit.

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.