Jauniešu iniciatīvu projekts ''Kopā mēs varam’''

Jauniešu iniciatīvu projekts ''Kopā mēs varam’''

2. decembris, 2020

Biedrība ''Zemgales  nevalstisko organizāciju atbalsta centrs'' laika posmā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada novembrim sadarbībā ar Jelgavas Tehnikumu kopumā organizēja 21 pasākumu Tehnikuma jauniešiem – t.sk.  kolektīva saliedēšanas pasākumi 11 pirmā kursa grupām, 4  radošās kulinārijas darbnīcas tehnikuma dienesta viesnīcas iemītniekiem un visiem, kā arī  6 nodarbības  līderības prasmju attīstībai, personīgās izaugsmes veicināšanai un līdzdalības veicināšanai  tehnikuma Skolēnu domes jauniešiem, grupu vecākajiem un interesentiem. Aktivitātēs kopumā piedalījās 327 Jelgavas Tehnikuma studenti. Neskatoties uz to, ka bija vērojama jauniešu pasivitāte patstāvīgi pieteikties un piedalīties projekta aktivitātēs, īpaši pēc stundām, tomēr jaunieši, kuri piedalījās  novērtēja rīkotos pasākumus kā vērtīgus un lietderīgus, un piesaistītos lektorus kā motivējošus, ko norādīja pasākumu izvērtēšanas anketās. Aktivitāšu rezultātā pozitīvas pārmaiņas grupās atzīmēja arī daži skolotāji.

Kopumā projekta realizēšana sniedza ieguldījumu jauniešu attīstībā un atbalsta gūšanā. Būtiski ir turpināt iesākto, lai iedrošināt jauniešus izmantot iespējas un tiem apkārt pieejamos resursus caur dažāda veida aktivitātēm. Pasākumu izvērtēšanas anketās dalībnieki atzīmēja, ka papildus vēlētos vairāk sportiskās aktivitātes, izklaides pasākumus un ekskursijas, kā arī radošās, tehnoloģiskās un praktiskās nodarbības.

Aktivitātes tiek realizētas ESF projekta ''Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai'' (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 atklāta projektu konkursa ''Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos'' projekta ''Kopā mēs varam'' ietvaros . Projekta līguma Nr. 9-8/10-1.

atbalsta_logo

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.