Jauniešu iniciatīvu projekts ,,Kopā mēs varam’’

Jauniešu iniciatīvu projekts ,,Kopā mēs varam’’

11. septembris, 2019

Biedrība ‘’Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs’’ sadarbībā ar Jelgavas Tehnikumu aktīvi uzsāka projekta ,,Kopā mēs varam’’ realizēšanu. Vakar, 10. septembrī tika realizētas pirmās projekta aktivitātes – saliedēšanas pasākumi Jelgavas Tehnikuma pirmā kursa studentiem biedrības ,,Projekta darbnīca kopienām’’ prezidentes Evijas Rudzītes vadībā.

Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgi mācības pametušo izglītojamo skaitu Jelgavas Tehnikumā, iesaistot  audzēkņus aktivitātēs, lai emocionāli stiprinātu audzēkņu piederību izglītības iestādei kopumā un īpaši savai grupai, veicinātu to izaugsmi un līderības prasmju attīstību, kā arī sniegtu praktisku atbalstu ikdienas dzīves pilnveidošanai dienesta viesnīcā dzīvojošajiem jauniešiem.

Projekta mērķa grupa:  Jelgavas Tehnikuma audzēkņi no dažādiem Latvijas reģioniem, kuri uzsāk mācības Jelgavas Tehnikuma pirmajā kursā, kā arī jaunieši, kuri dzīvo Jelgavas Tehnikuma dienesta viesnīcā.

Projekta aktivitātes:

 • 11 saliedēšanas pasākumi asevišķi katrai pirmā kursa studentu grupai (līdz 3h katrs), lai vecināt savastarpējo komunkāciju, sadarbību un atbalstu savas grupas ietvaros vēl tikai uzsākot mācības. Pozitīvs grupas mikroklimats sniedz atbalstu krīzes situācijās, kas rodas jauniešiem sastopoties ar mācību grūtībām, veidojot personīgās attiecības mazinās savstarpējo konfliktu rašanās iespēja vai konfliktu intensitāte.
 • 7 kulinārijas meistarklases (2h katra), kurās jaunieši tiktu iepazīstināti ar veselīga un ekonomiska uztura pamatprincipiem, kas noderēs gan mācību laikā gan arī ārpus skolas. Daļai jauniešu, kuri uzturas dienesta viesnīcā, ir vājas zināšanas par praktiskās dzīves ekonomisko pusi.
 • Nodarbību cikls līderības prasmju attīstībai - 3 lekcijas (katra līdz 3h), ar mērķi veicināt aktīvāku jauniešu iesaistīšanos izglītības iestādes un sabiedrības dzīvē, veicināt motivāciju darboties un pašattistīties, parādīt vieņiem apkārt pieejamās iespējas un atklāt viņu pašu resursus. Nodarbību cikls ir paredzētas Skolēnu domes pārstāvjiem un kursu vēcākajiem, kā arī citiem interesentiem.   

Metodes un vieta: Aktivitātēs tiks organizētas projekta plānotās mērķa grupas tiešās saskarsmes vidē (gan sociālajā, gan geografiskajā) izmantojot neformālas izglītības metodes.

Projekta ilgums: 9 mēneši, 10.09.2019. - 10.06.2020.


Aktivitātes tiek realizētas ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projekta ''Kopā mēs varam'' ietvaros . Projekta līguma Nr. 9-8/10-1.

atbalsta_logo

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.