Jelgavas pašvaldības projektu konkurss

Jelgavas pašvaldības projektu konkurss

20. marts, 2023

Jelgavas pašvaldība izsludina projektu konkursu "Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts 2023. gadā".

Konkursa mērķis ir sekmēt jelgavnieku aktivitāti un personu apvienību iesaistīšanos Jelgavas valstspilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas un ir reģistrētas, tostarp struktūrvienības, Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

Programmas budžeta ietvaros finansējumu nevalstiskajām organizācijām piešķir:

 • sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas valstspilsētā;
 • telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (piemēram, aprīkojums), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai;
 • administratīviem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
 • sociālo programmu īstenošanai;
 • pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Programmas finansējumu nevalstiskajām organizācijām nepiešķir:

 • nekustamā īpašuma iegādei;
 • politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jārealizē līdz 31. decembrim.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 14. aprīļa pulksten 14.30 Jelgavas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11 Jelgavā slēgtā aploksnē (katrs projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē), nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv vai pa pastu uz adresi: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Klientu apkalpošanas centrs, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, datētu ar pasta zīmogu, ne vēlāku par 14. aprīli. 

Uz aploksnes vai e-pasta vēstules aprakstā jānorāda: iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese un adresāts – Jelgavas valstspilsētas "Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts 2023. gadam".

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 15. maijam. Projektu pieteikumi, kuri neatbildīs konkursa nolikumam, tālākā vērtēšanā nepiedalās.

Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu "Projekta pieteikums "Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts"", kura publicēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Pilsēta", "Sabiedrība", "NVO", ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas.

Vairāk informācijas šeit.

Foto: Gerd Altmann from Pixabay 

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.