Jelgavas Tehnikuma Audzēkņu domes iniciatīvu projekts gūst atbalstu

Jelgavas Tehnikuma Audzēkņu domes iniciatīvu projekts gūst atbalstu

30. augusts, 2022

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piešķira finansējumu Jelgavas Tehnikuma Audzēkņu domes sadarbībā ar biedrību ''Zemgales NVO centrs'' izstrādātā projekta ''Atbalsts Jelgavas Tehnikuma Audzēkņu domes darbības attīstībā'' īstenošanai konkursā ''Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas ''Kontakts'' iniciatīvu projektu īstenošanai''. 

Projekta mērķis ir caur Jelgavas Tehnikuma Audzēkņu domes iniciatīvas realizēšanu veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, saliedētību un savstarpējā atbalsta veidošanu, īpaši pirmā kursa audzēkņu vidū. 

Lai veicināt jauniešu iesaisti skolas aktivitātēs, projekta ietvaros kā tiešā mērķa grupa tika izvēlēti Jelgavas Tehnikuma audzēkņi, īpaši jaunieši, kas uzsāks mācības 2022./2023.m.g.,  jaunā vidē, radot tiem labvēlīgu vidi un atbalstu veiksmīgai darbībai nākamo 4 mācību gadu laikā. 

Projekta aktivitāšu rezultātā 1.kursu izglītojamie tiks iesaistīti skolas pašpārvaldes aktivitātēs, kas veicinās skolēnu integrēšanos skolas dzīvē un cels arī pašpārvaldes kapacitāti. Tiks radīts labs priekšstats par skolu jaunajiem audzēkņiem - izglītojamie uzzinās vairāk par skolu un tās sniegtajām iespējām. Tiks paplašinātas jauniešu prasmes ne tikai viņu izvēlētajā specialitātē, bet arī iegūts priekšstats par citām Tehnikumā apgūstāmajām profesijām. Projekta aktivitātes saliedēs izglītojamos, nodrošinot viņiem ne tikai atbalstu savas grupas ietvaros, bet arī atbalstu no citiem 1. kursa audzēkņiem turpmākos 4 gadus, tādejādi mazinot arī pandēmijas atstātās sekas - ja pasākumu būs iespēja organizēt klātienē

Projekta aktivitātes: 

 1. Orientēšanās spēles programmas sagatavošana, kur 2. un 3. kursu izglītojamie, kopā ar specialitāšu skolotājiem vienosies un izveidos spēli, balstītu uz savu specialitāti, kas 1. kursu skolēniem būs jāizspēlē orientēšanās pasākumā, kādā no kontrolpunktiem. Aktivitātes rezultātā 2. un 3. kursu izglītojamie izprot, kā parādīt savu specialitāti radoši un no labākās puses, un attīsta iemaņas, kas noderīgas katrai specialitātei, ko, iespējams, varēs nodot tālāk 1. kursu audzēkņiem.
 2. Pirmā kursa audzēkņu saliedēšanās pasākums - orientēšanās spēle. Lai veicinātu pirmo kursu saliedēšanās savā starpā - jaunieši tuvāk iepazītu viens otru un gūtu jaunus kontaktus ar citu profesiju pirmo kursu skolēniem. Paralēli tam jaunie skolēni tiek iepazīstināti arī skolas telpām, pasākumiem un citām profesijām, ar ko tiek paplašinātas zināšanas un iemaņas par skolas piedāvātajām iespējām.
 3. Pirmo kursu saliedēšanās balle un video atsauksmes, kur neformālā gaisotnē tiks turpināta jauniešu savstarpēja saliedēšana, motivēšana un arī zināšanu iegūšana caur dalību atjautības spēlēs.

Projekts tiks realizēts Jelgavas Tehnikuma telpās,  projekta plānotās mērķa grupas tiešās saskarsmes vidē (gan sociālajā, gan geografiskajā) izmantojot neformālas izglītības metodes.

Projekta ilgums – 2 mēneši

Projekta finansējums  – 1000,00 EUR


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros
LOGO_rinda_JTAD_projekts

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.