JSPA februārī aicina izmantot daudzveidīgas iespējas jaunatnes jomā

JSPA februārī aicina izmantot daudzveidīgas iespējas jaunatnes jomā

13. februāris, 2023

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2023. gada februārī jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem piedāvā daudzveidīgas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas: vebinārus, starptautiska un valsts mēroga mācības un seminārus. Tāpat šis mēnesis ir intensīvs laiks projektu iesniedzējiem, kas vēl līdz 23. februārim var iesniegt ES programmu ''Erasmus+'' un ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' projektu pieteikumus, taču līdz 2.martam – pieteikumus projektu konkursā ''Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā''.

ES programmu ''Erasmus+'' un ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' projektu konkursi

JSPA informē, ka līdz 23. februāra plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika) organizācijām, pašvaldībām un to iestādēm, kā arī citiem interesentiem iespējams iesniegt projektu pieteikumus ES programmu ''Erasmus+'' un ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' projektu konkursos. ''Erasmus+'' pieteikumus iespējams iesniegt jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jaunatnes līdzdalības, ''DiscoverEU iekļaušanas'' projektu veidos, kā arī, lai iegūtu ''Erasmus+'' akreditāciju ikgadējai dotācijai. Savukārt programmā ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' – solidaritātes projektiem un brīvprātīgā darba projektu finansējuma pieprasījumam. Plašāka informācija par projektu iesniegšanu un pieejamo finansējumu pieejama JSPA tīmekļa vietnē.

Projektu konkurss jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā

Biedrībām un nodibinājumiem visu februāri, līdz pat 2. marta plkst. 23.59, iespējams iesniegt projekta pieteikumu atklātā projektu konkursā ''Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā'', kas tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros. Tā mērķis ir nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību.

Plašāka informācija, nolikums un citi aktuāli dokumenti pieejami tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv.

Starptautisku un valsts līmeņa mācību iespējas

Starptautisku iespēju interesenti aicināti pieteikties mācībām un semināram, kas notiks Lietuvā. Jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un jaunatnes politikas veidotāji līdz 19. februārim aicināti pieteikties mācībām par darbu ar jaunatni vietējā mērogā. Tās notiks no 11. līdz 16. aprīlim Viļņā, Lietuvā. Pieteikšanās saite un plašāka informācija: ej.uz/macibasLT.

Tāpat programmas ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' brīvprātīgo mentori, projektu koordinatori, cilvēki, kas koordinē brīvprātīgos un veicina viņu mācīšanās procesu, līdz 26. februārim aicināti pieteikties semināram par mentoringu programmas ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' ietvaros. Tas norisināsies no 25. aprīļa līdz 29. aprīlim Viļņā, Lietuvā. Pieteikšanās saite un plašāka informācija: ej.uz/ESKseminarsLT.

Savukārt valsts mēroga mācību interesenti no 28. februāra līdz 2. martam aicināti piedalīties divās JSPA organizētās mācībās:

  1. Organizācijām, kas laika posmā no 2021. gada aprīļa līdz 2023. gada februārim saņēmušas ''Eiropas Solidaritātes korpuss'' kvalitātes zīmi, būs iespēja piedalīties mācībās, lai pilnveidotu zināšanas jautājumos par kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektiem. Pieteikties mācībām iespējams līdz 14.februārim, aizpildot pieteikšanās anketu.
  2. Jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem iespēja piedalīties mācībās par cilvēktiesību jomu ''Pieejas neiecietības izpausmes un naida runas izskaušanai''. Reģistrācija mācībām norisinās līdz 19.februārim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu.

Plašāka informācija par abu mācību saturu pieejama jaunatne.gov.lv tīmekļa vietnē.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: ''Erasmus+''; ''Eiropas Solidaritātes korpuss'', Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem ''Eurodesk'', ''eTwinning'', Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu ''PROTI un DARI!''.

Foto: fauxels no pexels.com

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.