Kādos gadījumos likums liedz izskatīt patērētāju strīdus?

Kādos gadījumos likums liedz izskatīt patērētāju strīdus?

10. novembris, 2020

Patērētāju strīdu risināšanas komisija (Komisija) ir ērts, ātrs un bez maksas instruments patērētaju un komersantu strīdu risināšanai. Tomēr, gan patērētājiem, gan komersantiem ir vērts zināt, ka ir gadījumi, kad likums liedz Komisijai izskatīt noteiktos strīdus. Šajā rakstā noskaidrosim, kādi šie gadījumi ir.

Komisija neizskata strīdus sekojošās jomās

Lai arī Komisijas kompetence ir plaša, tomēr likumā ir norādītas vairākas jomas uz kurām tā neattiecas. Šīs jomas ir:

 • veselības aprūpes pakalpojumi;
 • juridiskie pakalpojumi;
 • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu.

Tāpat, Komisija neizskata strīdus jomās, kurās jau darbojas cits ārpustiesas strīdu risinātājs. Piemēram, apdrošināšanas un banku pakalpojumu jomās jau darbojas Latvijas apdrošinātāju asociācijas Ombuds un Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuds attiecīgi.


Arī jomās, kuras ietilpst Komisija kompetencē, ir specifiskas strīdu kategorijas, kuras Komisija neizskata. Tie ir strīdi:

 • par zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu;
 • par preci vai pakalpojumu, kura cena nepārsniedz 20 euro, vai par preci vai pakalpojumu, kura cena pārsniedz 14 000 euro;
 • kuri ir nenozīmīgi vai sīkumaini;
 • kuru risināšana radītu nopietnus traucējumus Komisijas efektīvai darbībai.

Pēdējie divi gadījumi Komisijas praksē līdz šim nav bijuši.

Komisija neizskata strīdus, kuri atrodas noteiktajās strīda stadijās

Un, visbeidzot, Komisija neizskata strīdus, kuri atrodas noteiktajās strīda risināšanas stadijās. Šai sakarā jāatceras, ka Komisija ieņem noteiktu vietu starp dažādiem patērētāju strīdu risināšanas veidiem, proti, tā aizpilda vietu starp pašu vienkāršāko strīda risināšanas veidu - strīda pušu pārrunām - un pašu sarežģītāko - tiesu. Līdz ar to, no vienas puses, Komisija izskata tikai tos strīdus, kurus jau mēģināja risināt pārrunu ceļā, proti:

 • patērētājs jau ir vērsies pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, lai strīdu atrisinātu pārrunu ceļā;
 • patērētajs jau ir vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kurš sniedza palīdzību strīda risināšanā

Bet, no otrās puses, Komisija nerisina strīdus, kuri jau tiek izskatīti tiesā.

Tāpat, Komisija neizskata lietas pret uznēmējiem, kuri ir pasludināti par maksātnespējīgiem, jo prasījumu izskatīšanu pret šiem uzņēmējiem regulē citi normatīvie akti.

Papildus informācija: www.pateretajs.lv  

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.