Konkurss NVO atlasei darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē

Konkurss NVO atlasei darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē

9. aprīlis, 2021

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursu nevaldību organizāciju atlasei darbam padomē. Konkursa mērķis ir izraudzīties četras nevalstiskās organizācijas, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – fonds) padomē. 

Nevalstisko organizāciju, to deleģēto pārstāvju un viņu aizvietotāju atlases kritēriji:

Pieteikties konkursā ir tiesības nevalstiskajai organizācijai, kura atbilst šādiem kritērijiem:
 1. nevalstiskā organizācija ir biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas;
 2. nevalstiskā organizācija nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 3. nav uzsākta tiesvedība par nevalstiskās organizācijas darbības izbeigšanu vai maksātnespēju;
 4. nevalstiskajai organizācijai nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 5. nevalstiskās organizācijas valdes locekļi nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēti vai tiem ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
 6. nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis un darbības joma atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai vismaz trīs gadus ir tieši saistīta ar vismaz vienu no šādām jomām:
  6.1. kultūra un māksla;
  6.2. izglītība (interešu izglītība, neformālā izglītība), pētniecība un sports;
  6.3. sociālie pakalpojumi un veselība;
  6.4. vide, sociālā un kopienas attīstība;
  6.5. interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā;
  6.6. filantropija, brīvprātīgais darbs;
  6.7. mazākumtautības;
  6.8. mediji un žurnālistika;
  6.9. citas fonda stratēģijā noteiktās jomas.
Konkursā tiek vērtēta nevalstisko organizāciju atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem triju gadu periodā pirms konkursa izsludināšanas brīža:
 1. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze vietējo un starptautisko projektu īstenošanā;
 2. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
 3. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām;
 4. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā.
Par nevalstiskās organizācijas deleģēto pārstāvi vai viņa aizvietotāju var tikt deleģēta persona:
 1. kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 2. kura pārvalda latviešu valodu;
 3. kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
 4. kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.
Nevalstiskā organizācija darbam fonda padomē kā deleģēto pārstāvi un viņa aizvietotāju deleģē fizisku personu, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Konkursā tiek vērtēta kandidāta atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem:
 1. darbības pieredze biedrībā vai nodibinājumā;
 2. kompetence MK noteikumu Nr.205 6.6.apakšpunktā minētajās jomās;
 3. vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes.

Pieteikums jāsagatavo, aizpildot pieteikuma anketu, kas noformēta atbilstoši MK noteikumu Nr.205 1.pielikumam. Pieteikuma anketa elektroniski pieejama arī fonda tīmekļvietnē https://www.sif.gov.lv/. Pieteikumam pievieno deleģētā pārstāvja un viņa aizvietotāja dzīvesgaitas aprakstus un motivācijas vēstules.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pieteikumu lūdzam iesniegt līdz šā gada 5.maija plkst. 15.00, nosūtot fondam uz elektroniskā pasta adresi pasts@sif.gov.lvvai e-adresi, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://latvija.lv/, elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniedzot klātienē, vai nosūtot pa pastu uz Sabiedrības integrācijas fonda biroju Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050, ar norādi ''Konkursam par nevalstisko organizāciju atlasi darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē''. Ja pieteikumu paraksta iesniedzēja pilnvarotā persona, pieteikumam pievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

Detalizētāka informācija par nevalstisko organizāciju atlases kārtību, tai skaitā, pieteikumu izvērtēšanu, lēmuma pieņemšanu un citi noteikumi noteikti MK noteikumos Nr.205.

Papildu informāciju par konkursu var saņemt sazinoties ar fondu: tel. 22811001, e-pasts: pasts@sif.gov.lv.

Konkurss tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.205 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji" (turpmāk – MK noteikumi Nr.205).

Avots: sif.gov.lv

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.