Konkurss pasākumiem un aktivitātēm Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem

Konkurss pasākumiem un aktivitātēm Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem

13. jūnijs, 2022

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludināja atklātu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) ''Pasākumi un aktivitātes Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem'', lai veicinātu Ukrainas ģimeņu iekļaušanos Latvijā. Konkursā pieejamais finansējums ir 200 000 EUR, savukārt vienam projektam maksimālais finansējums ir 12 500 EUR. 

Konkursa mērķis ir atlasīt projektus, kuros paredzētie pasākumi ir vērsti uz programmas mērķa sasniegšanu, sekmējot sabiedrības saliedētību, stiprinot Ukrainas ģimeņu piederību Latvijas sabiedrībai, veicinot latviešu valodas un kultūras apguvi. Projektā tiek īstenoti pasākumi un aktivitātes, t.sk. nometnes (t.sk. dienas), pārgājieni un ekskursijas, radošās darbnīcas, diskusijas,  latviešu valodas vai kultūras apguves klubi, kā arī citas aktivitātes, kuras atbilst programmas mērķim.  

Projekta pasākumu un aktivitāšu mērķa grupa ir gan Ukrainas, gan Latvijas ģimenes ar bērniem, nodrošinot, ka ģimenes no Ukrainas tiek iesaistītas pasākumos un aktivitātēs ne mazāk par 30% no visām ģimenēm. 

''Uzsākt mācību gaitas pavisam svešā vidē un latviešu valodā šogad būs liels izaicinājums daudziem Ukrainas bērniem, kas kara rezultātā devušies bēgļu gaitās. Lai veiksmīgāk ļautu ģimenēm ar bērniem adaptēties jaunajai videi un iegūt jaunas sociālās saites, ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm iepazīstināsim ar latviešu valodu, vēsturi, kultūru un tradīcijām,'' skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas un divi NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā. Komisijas sastāvā arī ir Fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022.gada 17.jūnija plkst. 12.00

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 


Foto: Pixabay

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.