LM pētījums: vide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejama tikai astoņos procentos ēku

LM pētījums: vide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejama tikai astoņos procentos ēku

24. maijs, 2021

LM uzdevumā tika īstenots pētījums ''Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs''. Pētījuma mērķis bija iegūt informāciju par vides un informācijas pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs, lai palielinātu publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās ir nodrošināta vides pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti.

Atbilstoši Plānā pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.–2021.g. noteiktajam, ministrija izstrādāja metodiku valsts un pašvaldību ēku vides un informācijas pieejamības novērtēšanai. No 2020.gada jūnija līdz oktobrim valsts un pašvaldību iestādes veica pašnovērtējumu par  2249 ēkām.

Pētījumā tika izmantota ministrijas izstrādāta kritēriju sistēma, saskaņā ar kuru vides un informācijas pieejamība tika klasificēta trijos līmeņos: pieejams, daļēji pieejams vai nepieejams. Vides un informācijas pieejamība tika vērtēta pēc kritērijiem – bezšķēršļu piekļuve ēkai, iespēja  pārvietoties starp stāviem, drošība un evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti, pieejamas sanitārās telpas, pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem.

Secināts, ka kopumā vide cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejama tikai 8% ēku, 26% tā ir daļēji pieejama un 67% nav pieejama. Pilnībā vismaz kādā telpas elementā vides pieejamība nodrošināta vairumā publisko ēku. Visbiežāk – Veselības ministrijas pārraudzībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību ēkās (36%), kam seko pašvaldību veselības aprūpes iestādes (28%). Trešais augstākais vides pieejamības rādītājs ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esošām iestādēm un kapitālsabiedrībām (25% punkti) un Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esošām iestādām (25%).

Vienlaikus pētījumā secināts, ka par vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek domāts aizvien vairāk, taču vides pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta reti. Pie tam, vairums telpas elementu, kuri nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, nebūt nav sarežģīti vai dārgi.

Izteikta tendence iestādēs ir drošības, evakuācijas ceļu nepiemērotība cilvēkiem ar invaliditāti. Lielākajā daļā iestāžu nav nodrošināti balss paziņojumi, gaismas brīdinājuma signāli, evakuācijas ceļi ir nav marķēti tā, lai būtu saprotami visiem apmeklētājiem, tostarp tiem, kuriem var būt grūtības ar lasītprasmi, bērniem un citā valodā runājošiem, kā arī spoguļsienas un stikla durvis nav marķētas vai ir marķētas neatbilstoši.

Pētījumā tiek norādīts uz esošajām problēmām katrā no analizētajām jomām, kā arī sniegti ieteikumi konstatēto problēmu risināšanai. Piemēram, vērtējot telpu elementus, to nepieciešams darīt holistiski – saprotot, ja cilvēkam nav iespējams iekļūt ēkā, tad citi telpas elementi, kuri atrodas telpās nav jēgpilni, jo nav izmantojami. Piemēram, ja iekļūšanai ēkā nav nodrošināta uzbrauktuve vai pacēlājs, tad pielāgotam sanitārajam mezglam ēkā nav liela nozīme, jo cilvēks ar kustību traucējumiem tam  nevar piekļūt.

Līdz ar to vides un informācijas pieejamības risinājumiem ir jābūt izsvērtiem un pārdomātiem, balstītiem uz cilvēkam piemītošās cieņas, personīgās patstāvības, tostarp personīgās izvēles brīvības un personas neatkarības ievērošanas principu, diskriminācijas aizliegumu, pilnīgu un efektīvu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, cieņu pret atšķirīgo un personu ar invaliditāti kā cilvēku daudzveidības un cilvēces daļas pieņemšanu, iespēju vienlīdzību un pieejamību.

Ar pilnu pētījuma saturu interesenti var iepazīties šeit.

Pētījums tika īstenots Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta ''Horizontālā principa ''Vienlīdzīgas iespējas'' koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” ietvaros.  LM uzdevumā pētījumu veica SIA ''Projektu un kvalitātes vadība'' no š.g. 29.janvāra līdz 31.martam. Pētījuma izmaksas ir 2662 eiro.

LM_logo_rinda

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.