Mājsaimniecību patērētājiem nepieciešama ciešāka regulatora sadarbība mainīgajā tirgus situācijā

Mājsaimniecību patērētājiem nepieciešama ciešāka regulatora sadarbība mainīgajā tirgus situācijā

30. augusts, 2021

Š.g. 11. augustā notika Konsultatīvās padomes iepazīšanās ar jauno Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sastāvu un diskusija par regulatora lomu mainīgajā tirgus situācijā, energoresursu cenu kāpumus un Eiropas zaļo kursu. Jau 2. septembrī notiks kārtējā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas konsultatīvās padomes sēde.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) pārstāve Baiba Miltoviča apsveica jauno padomi, tās priekšsēdētāju Aldu Ozolu, un vienlaikus atgādināja par virkni izaicinājumiem ar kuriem nāksies saskarties tuvākajos gados t.i. pieaugošas energoresursu cenas mājsaimniecību patērētājiem (elektrība, dabasgāze, siltumapgāde) un Eiropas zaļā kursa noteiktās prasības. Kā liecina ''Dienas bizness'' apkopotā informācija ''Latvijai, ja vērtē Nord Pool biržas cenu, elektrība gada laikā kļuvusi 230% dārgāka'' (17.08.2021, #33(6064).

Paralēli energoresursu cenu pieaugumam mājsaimniecības saskaras ar izaicinājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifiem, nekustamā īpašuma nodokļiem un salīdzinoši grūtu periodu saistībā ar Covid19 situācijas pasliktināšanos un nestabiliem mājsaimniecību ienākumiem.

Šajā situācijā nepieciešams aktīvāks regulatora darbs skaidrojot mainīgā tirgus apstākļus sabiedrībai t.i. energoresursu cenu kāpuma iemeslus Latvijā, meklēt risinājumus, lai sabiedrībai nebūtu jāpārmaksā par saules paneļu manipulācijām, nepieciešams uzrunāt un izglītot mājsaimniecību patērētājus, kā labāk sevi pasargāt, ciešāk iesaistīt sabiedrību, sabiedriskas organizācijas, kuras ikdienā palīdz patērētājiem ar to tiesību un interešu aizsardzību.

LPIAA aicina SPRK piedāvāt plašāku instrumentu klāstu patērētāju tiesību aizsardzībai t.i. izveidot atsevišķu patērētāju strīdu risināšanas struktūru SPRK regulētajās jomās, lai neatkarīga un koleģiāla lēmējinstitūcija risinātu strīdus starp patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Lai gan SPRK izskata strīdus, statistiskie dati (saskaņā ar SPRK gada pārskatiem) liecina, ka 2020.gadā tika izskatīts viens strīds, 2019.gadā 3 strīdi, 2018.gadā 4 strīdi.

Salīdzināšanai, šobrīd  sekmīgi strādā Patērētāju strīdu risināšanas komisija (LPIAA ir tās sastāvā), kur 2020.gadā saņemti jau 198 iesniegumi, kas ir par 22 iesniegumiem vairāk nekā 2019.gadā. Turklāt, patērētāja prasījums tika apmierināts pilnībā vai daļēji 79,35% gadījumu.

Energoresursu cenu pieaugums radīs aizvien pieaugošu neapmierinātību un var augt pretestība esošajam uzņemtajam zaļajam kursam. Atsevišķās valstīs Eiropā zaļo virzību vēlētāji jau sākuši apsvērt kritiskāk, piemēram, Šveice ir atbildīga par 0,1% globālo emisiju, tāpēc oponenti jau izteikuši  šaubas vai šāda pieeja palīdzēs globālajai dabas videi. Šveicē iedzīvotāji šajā vasarā nobalsojuši pret jaunu klimata saudzēšanas likuma kārtu, kas paredzētu nodokļu palielināšanu degvielai un aviobiļetēm.

Informācijai! SPRK Konsultatīvā padome tika izveidota 2020. gadā pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām par Regulatora darbības uzlabošanu, tomēr darbs konsultatīvajā padomē ir brīvprātīgs un tās ieteikumiem ir tikai rekomendējošs raksturs.  

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.