Mazākumtautību NVO atbalsta programma 2024

Mazākumtautību NVO atbalsta programma 2024

8. decembris, 2023

Aicinām Zemgales un Sēlijas nevalstiskās organizācijas iesniegt pieteikumu mazākumtautību NVO atbalsta programmā. Šogad ar šo atbalsta programmu Zemgales NVO Centrs vēlas īpaši veicināt sadarbību un saliedētību, dodot iespēju jebkurai NVO iesniegt savas aktivitāšu iniciatīvas, piesaistot kādu no mazākumtautību organizācijām kā līdzorganizētāju. 

Programmas ietvaros ir pieejams sekojošs atbalsts:

 • Finansējums materiāltehniskās bāzes uzlabošanai mazākumtautību NVO, t.sk. tehniskais aprīkojums, noma, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegāde, mājas lapas izveide, u.c. izmaksas līdz 630 EUR robežās vienai biedrībai. Priekšroka tiks dota organizācijām, kuras iepriekš nesaņēma atbalstu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai Mazākumtautību NVO atbalsta programmas ietvaros.
 • Finansējums mazākumtautību kultūras pasākuma, t.sk., piemērām, meistarklašu organizēšanai dažādām mērķauditorijām, līdz 850 EUR robežās. Obligāta vismaz vienas mazākumtautību NVO iesaiste.
 • Apmācības - digitālo prasmju apguve, projektu vadība, valodu kursi u.c..

Ideju īstenošanas laiks ir no 2023.gada 20.decembra līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Prioritāri tiks atbalstītas biedrības, kuras:

 • plāno vai ir nodrošinājušas publiski pieejamu informāciju par savas biedrības darbību;
 • projekta īstenošanas ietvaros plāno jēgpilnu sadarbību ar citām ārpus savas darbības pilsētas/novada mazākumtautību NVO;
 • pasākumu plānošanā un organizēšanā iesaistīs jauniešus.

Priekšroka tiks dota aktivitātēm, kas var veicināt sabiedrības saliedētību, koncerti tiks atbalstīti izņēmumu gadījumos.

Ideju pieteikumu var iesniegt  tiešsaistes formā sekojošā vietnē https://ej.uz/MT_NVO_atbalsts_2024. Līdz 2023.gada 17.decembrim iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz 20.decembrim, vēlāk iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti 10 darba dienu laikā pēc iesniegšanas. Pieteikumu iesniegšana turpināsies kamēr būs pieejams finansējums.

Konkursa nolikums pieejams šeit: https://ej.uz/atbalsta_programmas_nolikums.

Aktivitāte tiek organizēta ciešā sadarbībā ar Kultūras ministriju līguma "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Zemgales reģionā", 2023. - 2024.gada ietvaros.

LOGO_rinda_KM

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.