Noslēgušies pirmie apkaimes svētki Jelgavā - Ģimenes svētki Pārlielupē

Noslēgušies pirmie apkaimes svētki Jelgavā - Ģimenes svētki Pārlielupē

23. maijs, 2023

Sestdien, 13. maijā tika atzīmēti pirmie apkaimes svētki Jelgavas valstsplsētas vēsturē, kurus organizēja ''Zemgales NVO Centrs'' sadarbībā ar ''RAF apkaimes biedrību'' un ''Jelgavas Pārlielupes pamatskolu''. Ģimenes svētkos Pārlielupē ikvienam Jelgavas iedzīvotājam bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, ko bija organizējuši un īstenojuši RAFa apkaimes iedzīvotāji - gan seniori, gan bērni un jaunieši, gan vietējās ģimenes. Pasākuma mērķis bija veicināt apkaimes iedzīvotāju sadraudzību, iesaisti vietējā kopienā ar svētkiem, kas, tuvojoties Mātes dienai un Ģimenes dienai, veicinātu ģimenes vērtību apzināšanu, godināšanu, kā arī radītu iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku ģimenes lokā. 

Lielu prieku par svētku izdošanos pauž svētku organizatori – Zemgales NVO Centrs un tā vadītājs - Uldis Dūmiņš: ''Apkaimju kustība Jelgavā ir iekustināta! ''Ģimenes svētki Pārlielupē'' bija pirmie šāda mēroga apkaimes svētki pilsētā un liels prieks par RAF apkaimes iedzīvotāju atsaucību tos organizēt un iesaistīties. Apkaimju kustībām ir reāla iespēja ne tikai radīt kopīgus svētkus, bet arī ietekmēt konkrētās teritorijas attīstības plānus - teritorijas sakārtošana, iedzīvotāju mobilizēšana viedokļa sniegšanai par plānotajiem darbiem. Prieks, ka Jelgavas apkaimes iedzīvotāji iesaistās un ļoti iespējams, ka šādi svētki būs drīzumā arī Cukurfabrikas, Līnijas un citās apkaimēs.''

Lai svētki RAFa apkaimē būtu interesanti un aizraujoši visas dienas garumā, organizatori bija parūpējušies par dažādām aktivitātēm. Ikvienam bija iespēja pārbaudīt savu drosmi un lokanību, kā arī uzdrīkstēšanos un uzticību, pārvarot dažādas šķēršļu joslas un virvju trases profesionālu treneru vadībā. Savukārt savu radošumu un attapību ikviens bija aicināts likt lietā gan gleznojot, gan zīmējot un radot apsveikuma dāvanas un suvenīrus savām ģimenēm Radošajā stūrītī. Izzināt dabas materiālus, koka vecumu, izturību, kā arī uzmeistarot dekoratīvus dobju dekorus - vēja dzirnaviņas - ikviens varēja Eko un koka radošajās darbnīcās meistaru vadībā. Protams, neizpalika arī savas ģimenes foto sesija un iespēja uzņemt momentfoto ar draugiem un jauki pavadīt laiku sportiskā garā, izspēlējot dažādas tradicionālas vai mazāk zināmas spēles ģimenes, kaimiņu un draugu lokā Spēļu stūrī.

Īpašu jautrību izraisīja pasākuma muzikālo sveicienu daļa -  "Apsveikuma disko stunda", kuras laikā ikviens apmeklētājs, neraugoties uz savu vecumu un tautību, profesiju varēja izteikt vēlējumus savai apkaimei, kā arī pieteikt veltījuma dziesmu. Tā RAFa apkaimes iedzīvotājus Ģimenes svētkos sveica gan pašvaldības policijas darbinieces, gan brīvprātīgie, RAFa apkaimes dibinātāji, bērni, ''Jelgavas Pārlielupes pamatskolas'' skolotāji un apkaimes seniori. "Tajā izskanēja gan latviešu, gan ārzemju, tostarp japāņu dziesmas, gan Latviešu zelta klasika no Ulda Stabulnieka un Credo daiļrades, gan mūsdienu hiti. Dziesmas un vēlējumi bija tikpat raibi kā paši apkaimes iedzīvotāji –  izskanēja  gan latviešu grupas ''Citi zēni'' lipīgā melodija un līdz ar to vēlējums apkaimei -  " ja man būtu lieka štuka"  - gan amerikāņu dziedātājas Lady Gaga superhiti ", stāsta pasākuma vaditāja Dace Indrika (KMC "Nātre") un mūzikālās gaisotnes veidotājs Artūrs Dāvis Ābele (BJMK). "Un vēl, redzēt, kā kaimiņš pagatavo popkornu vai cukurvati savam kaimiņam" bija  patiesi aizkustinoši! Ikviens var dzīvot saskaņā un draudzīgā atmosfērā vienā pagalmā, apkaimē, ja patiesa vēlas un pacenšas", Dace piebilst.

Par pirmajiems ''Ģimenes svētkiem Pārlielupē'' RAFa apkaimes biedrības viens no dibinātājiem  - Kārlis Kindarēvičs saka: "Mums ir liels prieks un patiess gandarījums par lielo atsaucību. Arī diena bija fantastiska - saulaina, silta! Mēs ikdienā neesam svētku organizatori, taču centāmies, cik spējām. Tas, ka tajos piedalījās ap 300 apmeklētājiem, apmēram 120 ģimenes un arī izteica vēlmi pievienoties biedru lokam jauni Rafa apkaimes biedri, lai darītu šo kopienu spēcīgāku un jaudīgāku, ir tiešām vareni! Tas ir tikai sākums un liela atbildība darīt vēl labāk!.''

Zemgales NVO Centrs saka lielu paldies un sūta īpašus sveicienus RAFa apkaimes iedzīvotājiem par atsaucību un pozitīvo attieksmi, kā arī visiem palīgiem un sadarbības organizācijām ''RAF apkaimes biedrībai'', ''Jelgavas Pārlielupes pamatskolai'' (gan skolotājiem, gan jauniešiem),  Bērnu un jauniešu mūzikas klubam (BJMK), Kultūras un mākslas centram "Nātre", biedrībai ''Ģimene nākotnei'', Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei ''Sabiedriskais centrs'', ''Jelgavas ūdenim'', SIA ''Lokijs'', Raimondam Subatovičam.

''Ģimenes svētki Pārlielupē'' tapuši ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Taču vienlaikus darām zināmu, ka ikvienai apkaimei ik gadu ir iespēja iesniegt Jelgavas līdzdalības budžetā idejas un aicināt apkaimes iedzīvotājus par tiem balsot. Šajā jomā arī pašiem iedzīvotājiem ir svarīgi uzrunāt kaimiņus, tikties, vienoties par kopīgām problēmām un idejām. Atgādinām, ka 2025. gadā līdzdalības budžets sasniegs jau vairāk kā 200 000 EUR.

Uz tikšanos nākamajos pasākumos -  jau svētdien, 11.jūnijā! Vairāk par pāsākumiem meklē informāciju organizātoru mājas lapā: Zemgales NVO Centra mājas lapā https://zemgalei.lv/lv/ kā arī sociālajos tīklos https://www.facebook.com/ZemgalesNVO/ un Rafa apkaimes biedrības pasākumu kontā FB lapā.
Raimonds_Subatovics_T26676432--100Raimonds_Subatovics_T26676432--104Raimonds_Subatovics_T26676432--107Raimonds_Subatovics_T26676432--109Raimonds_Subatovics_T26676432--114Raimonds_Subatovics_T26676432--115 Raimonds_Subatovics_T26676432--120Raimonds_Subatovics_T26676432--125Raimonds_Subatovics_T26676432--13Raimonds_Subatovics_T26676432--14Raimonds_Subatovics_T26676432--15Raimonds_Subatovics_T26676432--18Raimonds_Subatovics_T26676432--21Raimonds_Subatovics_T26676432--22Raimonds_Subatovics_T26676432--26Raimonds_Subatovics_T26676432--28Raimonds_Subatovics_T26676432--112Raimonds_Subatovics_T26676432--115 Raimonds_Subatovics_T26676432--23Raimonds_Subatovics_T26676432--27Raimonds_Subatovics_T26676432--3Raimonds_Subatovics_T26676432--32Raimonds_Subatovics_T26676432--34Raimonds_Subatovics_T26676432--35Raimonds_Subatovics_T26676432--4Raimonds_Subatovics_T26676432--42Raimonds_Subatovics_T26676432--44Raimonds_Subatovics_T26676432--46Raimonds_Subatovics_T26676432--5Raimonds_Subatovics_T26676432--51Raimonds_Subatovics_T26676432--56Raimonds_Subatovics_T26676432--58Raimonds_Subatovics_T26676432--59Raimonds_Subatovics_T26676432--62Raimonds_Subatovics_T26676432--66Raimonds_Subatovics_T26676432--68Raimonds_Subatovics_T26676432--69Raimonds_Subatovics_T26676432--71Raimonds_Subatovics_T26676432--75Raimonds_Subatovics_T26676432--79Raimonds_Subatovics_T26676432--8Raimonds_Subatovics_T26676432--80Raimonds_Subatovics_T26676432--82Raimonds_Subatovics_T26676432--83Raimonds_Subatovics_T26676432--86Raimonds_Subatovics_T26676432--87Raimonds_Subatovics_T26676432--89Raimonds_Subatovics_T26676432--9Raimonds_Subatovics_T26676432--92Raimonds_Subatovics_T26676432--94

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.