Piedalīties aptaujā par saņemto atbalstu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai!

Piedalīties aptaujā par saņemto atbalstu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai!

23. jūlijs, 2020

Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar *projekta partneriem, aicina NVO pārstāvjus piedalīties anonīmā aptaujā, ar kuras palīdzību vēlamies noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmumu sniegtā atbalsta lielumu un veidu organizācijas darbības stiprināšanai, īpaši norādot, vai/kā to ietekmējusi Covid-19 radītā krīze.

Jūsu sniegtās atbildes palīdzēs izprast aktuālo situāciju sektorā, un rast ilgspējīgus risinājumus kā radīt labvēlīgu vidi, lai iedzīvotāji un biznesa sektors vairāk atbalstītu NVO.  Tā kā šāda anketēšana notiks arī Igaunijā un Zviedrijā, apkopotie dati ļaus arī izprast iedzīvotāju un biznesa sektora pārstāvju paradumu tendences un to atšķirības  šajās valstīs. 

Esam izstrādājuši aptaujas anketas arī iedzīvotājiem, (skatīt šeit) un biznesa sektora pārstāvjiem (skatīt šeit) ar mērķi noskaidrot viņu attieksmi un paradumus pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā, kādi ir ērtākie atbalstīšanas veidi un kā atbalsta sniegšanu ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze. Tāpēc, lai gūtu visaptverošu aktuālo informāciju par sektora vajadzībām, aicinām arī Jūs dalīties ar šo informāciju un aptaujas anketām, lai tās sasniegtu pēc iespējas lielāku iespējamo respondentu skaitu. 

*Aptaujas kopīgi izstrādājuši projekta “Palielināt iedzīvotāju ieguldījumu ilgtspējīgā pilsoniskajā sabiedrībā Baltijas jūras reģionā” (“Increasing citizen investments in a sustainable civil society in the Baltic Sea region”) partneri: Latvijas Pilsoniskā alianse (Latvija), NENO (Igaunija) un Giva Sverige (Zveidrija) un tiks veiktas visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Vairāk informācijas šeit.

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.