Meklēšanas rezultāti

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Lasīt vairāk 19. jūlijs, 2018
Programmas ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' otrais 2020.gada projektu konkurss

Programmas ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' otrais 2020.gada projektu konkurss

27. marts, 2020

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludināja programmas ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' otro 2020. gada projektu konkursu. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā.

Latvijai programmas ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' projektu īstenošanai 2020. gadā pieejami vairāk nekā 3 miljoni eiro. Programmas otrajā projektu konkursā pieejamais finansējums ir  1 169 771.84 eiro, attiecīgi:

 1. pamatdarbības ''Personu mobilitāte mācību nolūkos'' jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem - 632 686.69 eiro, no kuriem 158 171.67 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;
 2. pamatdarbības ''Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās'' projektiem inovācijas atbalstam – 502 901.75 eiro;
 3. pamatdarbības ''Atbalsts politikas reformai'' jaunatnes dialoga projektiem ir pieejami 34 183.40 eiro.

''Dalība programmā ir jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo iespēja saņemt Eiropas finansiālo atbalstu savu ideju īstenošanai. Tas ir reāls atbalsts jauniešiem un personām, kas strādā ar jauniešiem, iepazīt neformālo izglītību, uzlabot savas kompetences, stiprināt organizācijas kapacitāti, kā arī pilnveidot darbu ar jaunatni Latvijā, veidojot un īstenojot projektus. Pēdējo gadu laikā finansējuma apjoms šiem projektiem ir būtiski audzis. Esam gandarīti, ka Latvijā vēlas izmantot ES sniegtās iespējas, par ko liecina iesniegto projektu pietiekumu skaita pieaugums,'' norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas ''Erasmus+'' vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās vairākas prioritātes. 1. pamatdarbības projektos uzsvars likts uz sociāli atstumtiem jauniešiem, bet 2. pamatdarbības projektu prioritātes ir kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana; starpnozaru sadarbības stiprināšana un uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu jauniešu vidū.
Vairāk par projektu konkursu šeit: http://bit.ly/ErasmusJaunatnei.

Kopumā projektus ''Erasmus+'' jaunatnes jomā šogad var iesniegt trīs reizes. Programmas otrā projektu konkursa ietvaros projektu pieteikumus iesniegt aicinātas nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes un citi, kas ikdienā strādā ar jauniešiem.
Projektu pieteikumus trešajā 2020. gada projektu konkursā varēs iesniegt līdz 1. oktobra plkst. 13:00.


Par ''Erasmus+: Jaunatne darbībā''

2020.gads ir noslēdzošais gads programmas ''Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – ''Personu mobilitāte mācību nolūkos'' (mobilitātes veids ''Jauniešu apmaiņas'' un ''Jaunatnes darbinieku mobilitāte''); otrā – ''Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā''; trešā – ''Jaunatnes dialoga projekti''.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas ''Erasmus+'' īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā ''Erasmus+''. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - http://www.viaa.gov.lv sadaļā ''Erasmus+''.


Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: ''Erasmus+: Jaunatne darbībā''; ''Eiropas Solidaritātes korpuss''; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu ''PROTI un DARI!''. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.


Plašāka informācija:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
E-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.