PTAC

PTAC "melnajā" sarakstā iekļauta SIA "MAK Entertainment", kura tirgo biļetes uz Poļinas Gagarinas un Basta koncertiem

4. oktobris, 2021

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "MAK Entertainment" (reģ. Nr. 40203029123) par to, ka uzņēmums nav izpildījis Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu par naudas atmaksu saistībā ar nenotikušo koncertu.

SIA "MAK Entertainment" ar AS ''Piletilevi” biļešu tirdzniecības tīkla palīdzību iegādājās trīs biļetes uz sabiedrības organizētu koncertu ''Polina Gagarina'', kas bija plānots 2020.gada 15.martā Tallinā, veicot apmaksu 93,30 EUR (ieskaitot komisijas maksu). Covid-19 vīrusa infekcijas ierobežojošu pasākumu dēļ pasākums tika pārcelts. Pēc pasākuma pārcelšanas, patērētāja sazinājās ar SIA "MAK Entertainment" un lūdza naudas atmaksu, jo jaunais datums patērētājai nebija piemērots, taču komersants atbildi patērētājai nesniedza. Iesniedzot iesniegumu Komisijai, patērētāja ir izvirzījusi prasību par naudas atmaksu 93,30 EUR (ieskaitot komisijas maksu). Sabiedrība Komisijai norādīja, ka, noslēdzot līgumu, neviena no pusēm nevarēja zināt par globālo pandēmiju. Sabiedrība informēja, ka tā nevar atmaksāt naudu, jo ne visi tās partneri to atdod. Sabiedrība paskaidroja, ka šajā situācijā ir jāgaida un pakalpojums tiks sniegts.

Komisija, pamatojoties uz 2008.gada 17.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 6.pantu, nonāca pie secinājuma, ka sakarā ar to, ka strīds ir starp Igaunijas patērētāju un Latvijā reģistrētu sabiedrību par pasākumu, kura norises vieta bija plānota Igaunijā, Tallinā, tad strīds ir risināms atbilstoši Igaunijas tiesiskajam regulējumam.

Atbilstoši informācijai, kuru sniedza Igaunijas Eiropas Patērētāju centrs, Igaunijā nav pieņemts atsevišķs tiesību akts, kurš būtu piemērojams patērētāju un pakalpojuma sniedzēju savstarpējām tiesiskajām attiecībām Covid-19 vīrusa infekciju ierobežojošu pasākumu laikā.

Saskaņā ar Igaunijas Likuma par saistību aktiem 635. (1) paragrāfu izrādes, koncerta vai cita pasākuma gadījumā līgums, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju tiek uzskatīts par pakalpojuma līgumu. Savukārt minētā likuma 116. (2) paragrāfa 1.punkts paredz, ka līguma pārkāpums ir nozīmīgs, ja saistību neizpildes gadījumā tas būtiski ierobežo cietušo pusi saņemt to labumu, uz ko tā bija cerējusi saskaņā ar līgumu.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija secināja, ka pasākums tika pārcelts uz citu datumu, tādējādi pārkāpjot patērētājas un sabiedrības starpā noslēgto līgumu. Līdz ar to patērētājai saskaņā ar Likuma par saistību aktiem 116. (1) paragrāfu ir tiesības atkāpties no līguma sabiedrības būtisku līgumā noteikto saistību neizpildes dēļ (būtisks līguma pārkāpums) un saņemt naudas atmaksu par nesniegto pakalpojumu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.


Papildus informācija: www.pateretajs.lv

Nepieciešama palīdzība?

Jautā konsultantam: https://www.pateretajs.lv/index.php/lv/kontakti-rekviziti/konsultanti-reionos

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.