Vai var atteikties no pakalpojuma TV kanālu atslēgšanas gadījumā?

Vai var atteikties no pakalpojuma TV kanālu atslēgšanas gadījumā?

1. marts, 2021

Pēdējā mēneša laikā Latvijas digitālās televīzijas tirgus piedzīvoja vērā ņemamas izmaiņas televīzijas programmu (TV kanālu) klāstā. Vispirms, 31.janvāri SIA "TET" paziņoja par sadarbības pārtraukšanu ar piecu TV kanālu pārstāvjiem, kuri varētu būt pārkāpuši ES sankciju režīmu. Tad Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 8.februārī pieņēma lēmumu uz gadu aizliegt retranslēt kanālu ''Rossija RTR'', bet 9.februārī - izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta vēl 16 programmas.

Rezultātā biedrība ''Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija'' saņēma virkni patērētāju sūdzību par izmaiņām TV kanālu klāstā un jautājumiem par iespējām atteikties no televīzijas pakalpojumiem (izbeigt līgumu ar komersantu). Kas šajā gadījuma ir jāzina patērētājiem?

Patērētājs ir tiesīgs izbeigt elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu jebkurā brīdī

Spēkā esošā likumdošana paredz patērētāja tiesības izbeigt noslēgto līgumu būtībā jebkurā brīdī, ievērojot līgumā norādīto kārtību, piemēram, paziņojot komersantam par līguma izbeigšanu noteiktajā termiņā un veidā (pa pastu, e-pastu, izmantojot komersanta mājaslapā izveidoto profilu u.tml.). Teiktais attiecas gan uz beztermiņa līgumiem, gan arī uz terminētiem līgumiem.

Tomēr terminētajiem līgumiem piemīt ļoti būtiska īpatnība - par tāda līguma pirmstermiņa izbeigšanu komersants parasti ir tiesīgs piemērot patērētājam līgumsodu atbilstoši līguma noteikumiem. Šis līgumsods ir jānosaka proporcionāli pakalpojuma sniegšanas laikam līdz līguma pirmstermiņa izbeigšanai. Citiem vārdiem, jo tuvāks ir termiņš uz kuru noslēgts līgums, jo mazāks būs līgumsoda apmērs.

Līgumsoda par terminēta līguma izbeigšanu pirms termiņa apmērs var veidot gan dažus eiro gan arī pārsniegt 100 EUR robežu. Šādos apstākļos likumsakarīgs jautājums ir par to vai ir iespējams izbeigt terminētu līgumu, nemaksājot līgumsodu.

Gadījumi, kad arī terminētu līgumu var izbeigt, nemaksājot līgumsodu

Likums paredz šādus gadījumus, kad patērētājs ir tiesīgs izbeigt terminētu līgumu, nemaksājot līgumsodu:

 1. Ja pakalpojuma kvalitātes parametru vērtības neatbilst līgumā nosacījumiem (piemēram, datu pārraides ātrums neatbilst līgumā noteiktajam). Saskaroties ar šo problēmu patērētājam vispirms būtu jāvēršas pie komersanta. Ja tomēr risinājumu rast nav izdevies, tad pirms līguma izbeigšanas ir jāvēršas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) ar lūgumu konstatēt konkrētajam patērētājam sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes neatbilstību līgumā noteiktajām kvalitātes parametru vērtībām.
 2. Ja komersants piedāvā patērētājam līguma grozījumus. Komersantam ir pienākums informēt par līguma nosacījumu grozījumiem un patērētāja tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas vienu mēnesi pirms līguma grozījumi stājas spēkā. Šajā termiņā patērētājam ir jāpieņem lēmums par to vai piekrist līguma grozījumiem un vai izbeigt līgumu ar komersantu.

Virspusēji skatoties uz situāciju ar TV kanālu klāsta izmaiņām var rasties iespaids, ka šajā gadījumā līgums patiešām tiek grozīts un patērētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas. Tomēr jānorāda, ka tā var arī nebūt visos gadījumos.

Vai TV programmu klāsta izmaiņas uzskatāmas par līguma grozījumiem?

Sakarā ar situāciju un līguma noteikumu daudzveidību, atbilde uz šo jautājumu jāmeklē katrā konkrētajā gadījumā individuāli.

Šai ziņā ir jāņem vērā zemāk norādītie apstākļi:

 1. Vai līgumā ir noteikts, ka atslēgtie TV kanāli ir būtiski noslēgtā līguma kontekstā.
  Par tādu pierādījumu var kalpot pats līguma teksts, tā pielikumi, līdzēju sarakste pirms līguma noslēgšanas u.c.
 2. Vai līguma noteikumi paredz TV kanālu izmaiņu iespējas.
  Ja līgumā ir ietverts noteikums, kurš paredz komersanta tiesības vienpusēji veikt izmaiņas TV kanālu klāstā, tad pastāv iespēja, ka attiecīgās izmaiņas netiks atzītas par līguma grozījumiem, jo patērētājs jau līguma noslēgšanas brīdī varēja rēķināties ar nākotnē iespējamām TV kanālu izmaiņām. Tomēr šādam noteikumam jābūt skaidram un viegli saprotamam patērētājiem.
 3. Vai atslēgtie TV kanāli tiek aizvietoti ar satura ziņā līdzīgiem.

Ja atslēgtie TV kanāli tiek aizvietoti ar satura ziņā līdzīgiem kanāliem un tādēļ patērētāja stāvoklis nepasliktinās, salīdzinot ar to kurā viņš bija līguma noslēgšanas brīdī, tad tas arī var būt arguments par labu tam, ka līguma grozījumi būtībā netika veikti.

Ņemot vērā to, ka skaidru atbildi, kas derētu visām situācijām sniegt nav iespējams, iesakām patērētājiem, kuri nav apmierināti ar notikušām TV kanālu izmaiņām vērsties pie attiecīgā elektronisko sakaru komersanta, bet gadījumā, ja pārrunās ar komersantu jautājums netika atrisināts - vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Papildus informācija: www.pateretajs.lv
Nepieciešama palīdzība?
Jautā konsultantam: https://www.pateretajs.lv/index.php/lv/kontakti-rekviziti/konsultanti-reionos

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.