VKKF konkurss mērķprogrammā ''KultūrELPA''

VKKF konkurss mērķprogrammā ''KultūrELPA''

29. marts, 2021

Mērķprogramma ''KultūrELPA'' izveidota, apvienojot VKKF mērķprogrammas ''Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs'' un ''Kultūras piedāvājums digitālajā vidē'' vienotā mērķprogrammā.

Mērķprogrammas virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo ierobežojumu apstākļos visās kultūras nozarēs, krīzes laikā nodrošinot kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, aptverot dažādas mērķgrupas un nodrošinot reģionālo pārklājumu.

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2021. gada konkursā pieejams finansējums 3 092 750 EUR apmērā. Mērķprogrammas konkursā prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas: 

 • nodrošina kultūras piedāvājuma, it īpaši iepriekš nepieejama un pandēmijas laikā tapuša kultūras piedāvājuma, publisku pieejamību un komunikāciju sabiedrībai 2021. gada ietvaros;
 • ietver inovatīvus risinājumus kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos;
 • vērsti uz digitāla kultūras piedāvājuma un pakalpojumu attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu;
 • iekļauj kultūras piedāvājuma veidošanu vai esošā kultūras piedāvājuma, tostarp digitālā kultūras piedāvājuma, pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes, dzirdes, uztveres un kustību traucējumiem), kā arī meklē jaunus, inovatīvus risinājumus šāda kultūras piedāvājuma veidošanai vai pielāgošanai; 
 • nodrošina kultūras nozares darbinieku profesionālo pilnveidi un digitālā mācību piedāvājuma sagatavošanu; nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā; 
 • vērsti uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem.

Pieteikumus konkursā sistēmā kkf.kulturaskarte.lv jāiesniedz līdz 08.04.2021. plst.23.59. Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 31. decembrim. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa – www.vkkf.lv.

Plānoti semināri par atbalsta nosacījumiem:

Laiks

Tēma

17.03. plkst. 15.00

Ieraksts te - ''Kultūrelpa'' Literatūrā

19.03. plkst. 15.00

Ieraksts te - ''Kultūrelpa'' Starpdisciplināro projektu nozarē

22.03. plkst. 15.00

Ieraksts te - ''Kultūrelpa'' Tradicionālajā kultūrā

24.03. plkst. 16.00

Ieraksts te - ''Kultūrelpa'' cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

24.03. plkst. 15.00

Ieraksts te -  ''Kultūrelpa'' Teātra mākslā

26.03. plkst. 15.00

Ieraksts pieejams te - ''Kultūrelpa'' Filmu mākslā

29.03. plkst. 15.00

''Kultūrelpa'' Vizuālajā mākslā

29.03. plkst. 16.30

''Kultūrelpa'' Kultūras mantojumā

31.03. plkst. 15.00

''Kultūrelpa'' Mūzikā un dejas mākslā

31.03. plkst. 16.30

''Kultūrelpa'' Dizainā un arhitektūrā


Mērķprogrammu finansē VKKF no Kultūras ministrijas valsts budžeta.

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 29144379 / 67509944


Informācijas avots: km.gov.lv

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

 • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
 • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
 • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
 • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
 • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

 • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
 • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
 • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.